ابتدا

شرکت توان عمران صنعت


شرکت توان عمران صنعت اولین تولید کنننده بالاست الکترونیکی ضد انفجار در ایران می باشد که این محصول قابلیت استفاده در مهتابی های کورتم ، سیاگ ، اشتال و شوخ را دارا می باشد. همچنین این محصول دارای گواهی ATEX از ECM ایتالیا است. شرکت توان عمران صنعت تولید کننده انواع گلندهای ضد انفجار و صنعتی است . این محصول دارای گواهی ATEX از ECM ایتالیا است. شرکت توان عمران صنعت تولید کننده انواع تبدیل و آداپتور ضد انفجار است. این محصول دارای گواهی ATEX از ECM ایتالیا است. شرکت توان عمران صنعت تولید کننده انواع درپوش ضد انفجار است. این محصول دارای گواهی ATEX از ECM ایتالیا است. شرکت توان عمران صنعت تولید کننده انواع شرود است.